pnb

Τα Drones σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (SAR) (1ο Μέρος)

Εισαγωγή

Ο βασικός σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι να διερευνήσει και να καθορίσει την αναδυόμενη έννοια της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) σε αποστολές έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue/SAR). Η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου προϋποθέτει την ενσωμάτωση των ευφυών συστημάτων και των στοιχείων αυτονομίας που μας παρέχει η τεχνολογία των UAV στις υφιστάμενες τεχνικές των επιχειρήσεων SAR. Πρόκειται για ένα ζήτημα με πρόσθετες επεκτάσεις στη διάσταση της πολυπλοκότητας, έχοντας να αντιμετωπίσουμε μια σειρά προκλήσεων. Ο τρόπος εργασίας προσεγγίζεται μέσα από δύο διαστάσεις. Αφενός, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες των παραδοσιακών τεχνικών των επιχειρήσεων SAR (αβεβαιότητα –και κρισιμότητα- του χρόνου που απαιτείται για την επιθεώρηση των διαφόρων περιοχών, του αριθμού και της θέσης των θυμάτων) και αφετέρου προς την κατεύθυνση της αποδοτικής αλληλοσυσχέστισης μιας σειράς παραμέτρων και περιορισμών της ίδιας της τεχνολογίας των UAV, προκειμένου να είναι αποδοτικά ως προς το σκοπό που εξυπηρετούν κάθε φορά.

Η εφαρμογή των UAV στις αποστολές SAR

Η χρήση μικρών UAV είναι μια πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα για τη διεξαγωγή αποστολών SAR και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβασή τους.

Τα UAV μπορούν να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε απρόσιτα περιβάλλοντα. Είναι ευκίνητα, μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, και παρουσιάζουν αυτόνομες συμπεριφορές, παρέχοντας εναέρια υποστήριξη με ακρίβεια και αξιοπιστία. Με τους ενσωματωμένους αισθητήρες που μπορούν να προσαρμοστούν στα UAV, επιτρέπεται στο προσωπικό διάσωσης να διερευνήσει και να χαρτογραφήσει αποτελεσματικά και με ακρίβεια μεγάλες περιοχές που μπορεί να είναι δύσκολο να προσεγγιστούν σε πραγματικό χρόνο (δυσπρόσιτες περιοχές, μπλοκαρισμένους δρόμους από συντρίμμια ή κυκλοφοριακή υπερφόρτωση), καθοδηγώντας τις ομάδες διάσωσης σε στοχευόμενες θέσεις και διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες αναζήτησης, προκειμένου να εντοπισθούν τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια.

Οι τεχνολογίες των UAV αποδεικνύονται ιδιαίτερα επωφελείς και όταν η SAR φτάσει στην προτεραιότητα της φάσης αναζήτησης. Οι χάρτες διανομής πιθανοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα UAV για το σχεδιασμό της πορείας πτήσης. Για να υποστηρίξει την αναζήτηση με προτεραιότητα, ένα UAV πετά πάνω από περιοχές με υψηλότερες πιθανότητες και παρέχει οπτική υποστήριξη με τον ενσωματωμένο αισθητήρα. Και αντίστροφα, τα δεδομένα που συλλέγονται από τα UAV μπορούν να τροφοδοτούν το προσωπικό των ομάδων διάσωσης με τα στοιχεία αυτά που είναι απαραίτητα για την επικαιροποίηση των χαρτών κατανομής πιθανοτήτων.

Μετά από ένα σεισμό ή άλλη καταστροφή, τα UAV μπορούν να παράσχουν πληροφορίες για την περιοχή της καταστροφής, τη θέση και τη σοβαρότητα των βλαβών των κτιρίων, τον εντοπισμό των θυμάτων κάτω από τα ερείπια, παρέχοντας υποστήριξη για την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών. Ο σεισμός στην Αϊτή το 2010 αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για την αξιοποίηση των UAV και στην αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των κτιρίων, οδικών δικτύων και λοιπών υποδομών, η οποία διεξάγεται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια ευκαιρία για να επιβιώσουν οι άνθρωποι που βρίσκονται παγιδευμένοι σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει εξαρτάται κυρίως από τους τύπους βλάβης των επηρεαζόμενων κτιρίων. Ως εκ τούτου με την ταχεία χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής τα κτίρια μπορούν να χαρακτηριστούν και να καταταχθούν ανάλογα με τη βλάβη την οποία έχουν υποστεί σε ειδική κλίμακα κατάλληλη προς αξιολόγηση των ομάδων διάσωσης, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την εργασία τους ανάλογα με τα κενά των επιζώντων που σχηματίζονται στα ερείπια.

Διαβάστε περισσότερα: http://drone.net.gr/