pnb

Παρουσίαση προγράμματος «Ζέφυρος Αρχαίας Ολυμπίας»

Από τον Ιούνιο του 2019 η υπηρεσία μας ξεκίνησε πιλοτικά το πρόγραμμα «ΖΕΦΥΡΟΣ» χρησιμοποιώντας τη τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την άμεση ανταπόκριση και τον περιορισμό των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών

Το πρόγραμμα «ΖΕΦΥΡΟΣ» είναι ένα σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ – Drone) για την χρησιμοποίησή του σε διάφορα πεδία χρήσης με συνεισφορά στη διαχείριση διαφόρων φάσεων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών για τη προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Ο κύριος εξοπλισμός του  συστήματος αποτελείται από το σκάφος, το χειριστήριο για πλήρως ελεγχόμενη πτήση από το έδαφος με ειδικό πρόγραμμα για τον εξοπλισμό μετάδοσης δεδομένων ο οποίος γίνεται σε πραγματικό χρόνο καθώς και ένας φορητός σταθμός εδάφους ενδεικτικού τύπου GCS-1.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σκάφος φέρει κάμερα υψηλής ανάλυσης 4κ/30 frames /sec. που τη καθιστά κατάλληλη για τη μετάδοση δεδομένων  ενώ μπορεί να γίνει καταγραφή video ή φωτογραφιών εάν απαιτηθεί.

Στο κυρίως  σώμα φέρει εγκατεστημένο σύστημα έλεγχου πλοήγησης  gps/glonass και μέγιστο ύψος πτήσης  τα 2.516 μέτρα ενώ σύμφωνα με τις απαγορεύσεις και  οδηγίες της Υ.Π.Α  έχει ρυθμιστεί στα 133,3 μέτρα.

Ο χρόνος πτητικής ικανότητας σύμφωνα με τις κατασκευαστικές οδηγίες και με τις δοκιμαστικές πτήσεις που έχουμε κάνει είναι  25 λεπτά υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Διαθέτουμε  5 μπαταρίες που αυξάνουν το πτητικό χρόνο σε δυο (2) ώρες με διακοπή 5 λεπτών περίπου για την προσγείωση –  αντικατάσταση  – απογείωση ενώ έχουμε τη δυνατότητα επαναφόρτισης των μπαταριών. Το ανωτέρω ΣΜΗΕΑ  διαθέτει ελεγκτή πτήσης με 24 πυρήνες υψηλών επιδόσεων (active track) για ανίχνευση και αποφυγή εμποδίων σε απόσταση 15 μέτρων  με  δυνατότητα πτητικής απόστασης   τα 7 km  από το σταθμό εδάφους με ταχύτητα πτήσης από 26 έως και 65 km/h.

Το σκάφος φέρει εξωτερική συσκευή gps για την άμεση αποστολή συντεταγμένων εάν απαιτηθεί.

Το μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας μας καθώς και τα μέλη της εθελοντικής ομάδας «ΔΙΑΣ» προκειμένου να διασφαλίσουμε την άμεση μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προχωράμε στη κατασκευή φορητού σταθμού εδάφους ενδεικτικού τύπου GCS-1 που θα είναι εγκατεστημένος σε βαν της Υπηρεσίας.

Ο  σχεδιασμός του σταθμού εδάφους έχει ολοκληρωθεί, έχουν γίνει οι απαραίτητες προμήθειες όλου του οπλισμού και βρισκόμαστε στο στάδιο κατασκευής.

Ο σταθμός εδάφους θα περιλαμβάνει:

α) Ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο θα μεταδίδονται τα δεδομένα του ΣμηΕΑ ώστε στη συνέχεια να μεταβιβάζονται στα κέντρα αποφάσεων (ΕΛ.ΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΑΡΧΕΙΟ,ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ.λ.π)

β) Δεύτερο Ηλεκτρονικό υπολογιστή laptop για την ακριβή τοποθεσία του ΣμηΕΑ με συντεταγμένες και την αντιπαραβολή της χαρτογράφησης με το σύστημα Google Earth.

γ) Μετεωρολογικό σταθμό καταγραφής καιρικών συνθηκών στο τόπο επιχείρησης όπως ταχύτητα άνεμου, κατεύθυνση ανέμου, υγρασία, θερμοκρασία κ.λ.π

δ) Tablet συνδεδεμένο με το σύστημα Fligth radar ώστε να έχουμε λεπτομερή εικόνα για τη παρουσία εναέριων μέσων στο τόπο επιχείρησης.

ε) Ο σταθμός εδάφους θα είναι εξοπλισμένος με δυο router ,ένα internet και  ένα intranet. Το εσωτερικό δίκτυο intranet θα κάνει την εσωτερική επικοινωνία των συσκευών με το ΣμηΕΑ ενώ το δίκτυο internet θα κάνει τη μετάδοση δεδομένων απομακρυσμένα. Για τη διασφάλιση των επικοινωνιών υπάρχουν εγκατεστημένα και δυο εφεδρικά router.

Για την ορθή επικοινωνία όλων των ανωτέρω υπάρχει κατευθυνόμενο τρίποδο στο οποίο θα τοποθετηθούν όλες οι εξωτερικές κεραίες μεταφοράς σημάτων από το σταθμό εδάφους προς το χειριστή και το αντίστροφο και στη συνέχεια προς τους συναρμόδιους φορείς.

Για την ορθή ρευματοδότηση όλων των ανωτέρω χρησιμοποιούμε τέσσερις (4) συσσωρευτές  12v/65 Amp με τέσσερα (4) inverter τροποποιημένου ημιτόνου 12v/220v διασφαλίζοντας 8 ώρες αυτονομία ενώ υπάρχουν και παροχές απευθείας σύνδεσης 220 v με το δίκτυο της Δ.Ε.Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η επιχειρησιακή ικανότητα του «ΖΕΦΥΡΟΥ» το καθιστά κατάλληλο κατά τη διαχείριση μίας καταστροφής ακριβώς μετά την εκδήλωσή της, επιτρέπει την άμεση επέμβαση με σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων σε όλες της φάσεις διαχείρισης, από την άμεση ανταπόκριση και την έρευνα-διάσωση έως το στάδιο προετοιμασίας και λήψης μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε μελλοντική καταστροφή.

Μερικά παραδείγματα χρησιμότητας του είναι τα έξης:

α) Συντονισμός επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

β) Αναζήτηση αγνοουμένων και παροχή σε ερευνά και διάσωση.

γ) Καταγραφή πληγεισών περιοχών από  πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμούς.

δ) Καταγραφή και χαρτογράφηση εκτάσεων.

ε) Έλεγχος υποδομών.

 

Ο Επικεφαλής της ομάδας «ΖΕΦΥΡΟΣ»

Προϊστάμενος

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Καρανικολός Γεώργιος