pnb

Εγχειρίδιο Πτητικής  Λειτουργίας (Operations Manual)

Το Εγχειρίδιο Πτητικής  Λειτουργίας ( Operations Manual ) σας δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε στην Ειδική Κατηγόρια, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του EASA & της AΠΑ. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε τις βασικές πληροφορίες θα πρέπει τουλάχιστον να περιέχει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας.

Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας θα πρέπει πάντα να προσαρμόζεται για την περιοχή και το είδος λειτουργίας.

Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες όπως:

1. To σκοπό του Εγχειρίδιο Λειτουργίας με σύντομη περιγραφή των διαφόρων τμημάτων των εγγράφων.

2. Περιγραφή του οργανισμού του εκμεταλλευομένου UAS όπως το οργανόγραμμα και μια σύντομη περιγραφή του.

3. Για κάθε λειτουργία, θα πρέπει να περιγράψτε:

a) To είδος της λειτουργίας και συναφείς κίνδυνοι.

b) Το περιβάλλον λειτουργίας και γεωγραφική περιοχή για τις επιδιωκόμενες πτήσεις. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής προς υπερπτήση, την τοπογραφία της, τα εμπόδια κ.λπ., και τα χαρακτηριστικά του εναέριου χώρου που θα χρησιμοποιηθεί και τις περιβαλλοντικές συνθήκες . Τον ορισμός του απαιτούμενου όγκου λειτουργίας και των αποθεμάτων κινδύνου για την αντιμετώπιση των κινδύνων εδάφους και αέρα).

c) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται, τις επιδόσεις και τους περιορισμούς τους, συμπεριλαμβανομένων των UAS, εξωτερικών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία UAS, εγκαταστάσεις κ.λπ.

d) Ικανότητες, καθήκοντα και ευθύνες του προσωπικού που εμπλέκεται στις λειτουργίες, όπως ο απομακρυσμένος χειριστής, ο παρατηρητής UA, ο οπτικός παρατηρητής (VO), ο επόπτης επιχειρήσεων, ο διευθυντής επιχειρήσεων, ο τεχνικός  κλπ. Την εκπαίδευση και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες για τα μέλη του πληρώματος σχετικά με την υγεία, την καταλληλόλητα για καθήκοντα και την κόπωση, καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης των επιθεωρήσεων από το προσωπικό της αρμόδιας αρχής.

e) Ανάλυση του κινδύνου και μέθοδοι μείωσης των εντοπισμένων κινδύνων (περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας).

f) Οδηγίες συντήρησης που απαιτούνται για να διατηρείται το UAS σε ασφαλή κατάσταση, καλύπτοντας τις οδηγίες και τις απαιτήσεις συντήρησης του κατασκευαστή UAS, κατά περίπτωση.

4. Κανονικές διαδικασίες. Ο Εκμεταλλευόμενος UAS θα πρέπει να συμπληρώσει τις ακόλουθες παραγράφους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

a) Γενικές διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες.

b) Συγκεκριμένες διαδικασίες  μίας μόνο λειτουργίας.

5. Διαδικασίες απροόπτων καταστάσεων. Ο Εκμεταλλευόμενος UAS θα πρέπει να συμπληρώσει τις ακόλουθες παραγράφους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

a) Γενικές διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες.

b) Συγκεκριμένες διαδικασίες  μίας μόνο λειτουργίας.

 

6. Διαδικασίες ανάγκης. Ο Εκμεταλλευόμενος UAS θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης.

7. Σχέδιο αντιμετώπισης ανάγκης (ERP) (προαιρετικό).

8. Οδηγίες, καθοδήγηση, διαδικασίες και ευθύνες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεων ασφαλείας και την προστασία του UAS από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, παρεμβολές κ.λπ.

9. Κατευθυντήριες γραμμές για την ελαχιστοποίηση της όχλησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

10. Διαδικασίες αναφοράς περιστατικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

11. Διαδικασίες τήρησης αρχείων. Οδηγίες για LogBook χειριστών και άλλα δεδομένα που θεωρούνται χρήσιμα για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της δραστηριότητας.